Line.png

Camp Flakksvann

Booking

 
 
Vi har sesongåpent fra 1. mai til 30. september

I helgene må dere booke minimum to netter. For å få best mulig utbytte av oppholdet, anbefaler vi det samme for booking på ukedager. Booking av lavvoene skjer i bookingkalenderen nedenfor.

For større grupper kan vi i tillegg til lavvoene tilby tre soverom med dobbeltsenger i den ombygde, arkitekttegnede låven vår. Låven er helt unik og har høy standard. 

Kontakt Grete på telefon 466 15 158 eller e-post post@campflakksvann.no dersom dere har spørsmål om booking eller hvis dere trenger hjelp. Rommene i låven må bookes per e-post.

NB: FAMILIER MED BARN UNDER 12 ÅR MÅ LEIE HELE OMRÅDET, se utfyllende booking-informasjon.


 • Lavvo Bjørk: kr. 2500,- per natt (2 personer) eller kr. 11 000,- per uke (7 netter)
 • Lavvo Furu: kr. 2900,- per natt (2 personer) eller kr. 12 500,- per uke (7 netter)
 • Lavvo Eik: kr. 2900,- per natt (2 personer) eller kr. 12 500,- per uke (7 netter)
 • Leie av Flåderhytta til arrangement (uten lavvoene) kr. 6 000,-
 • Leie av Flåderhytta til arrangement (inkl. tre lavvoer) kr 12 000,-
Familier med barn UNDER 12 ÅR må leie hele området

Dette gjør vi for å unngå at noen gjesters behov for ro og fred blir motsetningsfylt i forhold til barnas behov for lek og friere spillerom. Vi tenker at det er flott for storfamilier eller flere vennepar med barn å gå sammen om å leie stedet. Det kan settes inntil to ekstrasenger for barn i hver lavvo (vi har reiseseng for baby tilgjengelig ved behov). Dette koster kr. 400,- ekstra per seng (det betales ikke ekstra for reiseseng dersom dere har med sengetøy selv).

Det er ikke anledning til å sette inn ekstra seng til voksne i lavvoene.

 
Innkjøp av mat og frokost

Vi baserer oss i utgangspunktet på selvhusholdning for gjestene, det vil si at dere har med og lager egen mat. Dersom dere ønsker at vi serverer en enkel frokost, må dette bookes samtidig med booking av lavvoen. Frokosten består av en kurv eller et fat med rundstykker, smør, hjemmelaget eller lokalt produsert syltetøy, lokalt produsert eplejuice, ost og kjøttpålegg. Pris kr. 250,- per person per frokost.

Dere kan be oss om å handle inn matvarer. Dette må markeres i meldingsfeltet i bookingkalenderen, og vi må avtale per e-post eller telefon hva som skal handles inn. Pris kr. 200,-.        

 
Vedfyrt badestamp

Vi har vedfyrt badestamp som kan bookes separat, enten når dere kommer eller under oppholdet. Hver oppfyring koster kr. 450,-.

 
Ønsker dere å gi bort et opphold på Camp Flakksvann?

Bestill gavekort her! 

 
Leieprisen inkluderer
 • Overnatting i lavvo
 • Eget bad i servicebygget
 • Barnestol og reiseseng for baby (dersom dere tar med sengetøy selv)
 • Bruk av felles kjøkken
 • Bruk av fellesområdet
 • Sengetøy
 • Håndklær til bruk på badet og i stampen
 • Morgenkåper
 • Te, kaffe og basisvarer som sukker, salt, pepper
 • Toalettpapir, håndsåpe og dusjsåpe
 • Tørkepapir, oppvaskmiddel og kluter på kjøkkenet
 • Stearinlys
 • Ved og fyrstikker til bruk i peisene i lavvoen og fellesområdet, samt til vedfyrt stamp
 • Bruk av kanoer og SUP-brett (hvis dere har ønske om å padle nedover Tovdalselva og har behov for å bli hentet tilbake etter turen, tilbyr vi hentetjeneste med bil og henger til kr. 500,-)
 • Padlevest til voksne – og noen vester til barn
 • Rengjøring etter avreise

 

Inn- og utsjekk

Det er innsjekk kl 15.00 på ankomstdagen og utsjekk kl. 12.00 på avreisedagen. Tidligere innsjekk må eventuelt avtales dagen før ankomst. Senere avreise må eventuelt avtales under oppholdet.

We are open in the season from the middle of May to 30th of September.

On weekends, you must book a minimum of two nights. To get the best out of your stay, we recommend the same for booking on weekdays. Booking of the lavvus is done in the calendar below.

Contact Grete on telephone +47 466 15 158 or e-mail post@campflakksvann.no if you have questions about booking or if you need help.

Booking Flåderhytta (function room)

Flåderhytta, the kitchen and the bathrooms can be rented for functions or other events when the lavvus are not rented to other guests.

Booking for events is done by e-mail post@campflakksvann.no, not via the booking calendar. You can check in the booking calendar when Flåderhytta is available.

 
Rental rates

Lavvo Bjørk: NOK 2500 per night (2 people) or NOK 11 000 per week (7 nights)
Lavvo Furu: NOK 2900 per night (2 people) or NOK 12 500,- per week (7 nights)
Lavvo Eik: NOK 2900 per night (2 people) or 12 500,- per week (7 nights)
Rental of Flåderhytta for events (without the lavvus) NOK 6 000,-
Rental of Flåderhytta for events (incl. the lavvus) NOK 12 000

See additional booking information.

 
FAMILIES WITH CHILDREN BELOW 12 YEARS OLD MUST RENT THE ENTIRE AREA

We do this to prevent some guests’ need for peace and quiet from being contradicted with children’s need for play. We think it is great for large families or several couples of friends with children to go together to rent the place. Up to two extra beds for children can be put in each lavvu (we have a baby cot available if needed). This costs NOK 250 extra per bed (no extra charge for the baby cot if you bring your own bed linen).

It is not possible to put an extra bed for adults in the lavvus.

 
PURCHASE OF FOOD AND BREAKFAST

We are based on self-catering for the guests, which means that you bring your own food. If you want us to serve a simple breakfast, this must be booked at the same time as booking the lavvu. Breakfast consists of a basket or platter of rolls, butter, homemade or locally produced jams, locally produced apple juice, cheese, and cold cuts. Price NOK 250 per person per breakfast.

You can ask us to buy food. This must be marked in the message field in the booking calendar, and we must agree by e-mail or telephone what is to be purchased. Price NOK 200.

 
WOOD-FIRED HOT TUB

We have a wood-fired hot tub that can be booked separately, either when you arrive or during your stay. Each preparation for use costs NOK 450. 

 
DO YOU WANT TO GIVE AWAY A STAY AT CAMP FLAKKSVANN?

Order gift cards here!

 
RENTAL PRICES INCLUDE
 • Accommodation in lavvu
 • Private bathroom in the service building
 • Highchair and baby cot (if you bring your own bed linen)
 • Use of shared kitchen
 • Use of the common area
 • Linen
 • Towels for use in the bathroom and in the tub
 • Bathrobes
 • Tea, coffee, and basic items such as sugar, salt, pepper, and cooking oil
 • Toilet paper, hand soap and shower gel
 • Towels, dish soap and cloths in the kitchen
 • Candles
 • Firewood and matches for use in the fireplaces in the lavvu and the common area, as well as for the wood-fired hot tub
 • Use of canoes and SUP-boards (if you want to paddle down the Tovdal river and need to be picked up after the trip, we offer pick-up service by car and trailer at the price of NOK 500)
 • Paddle lifejacket for adults – and some for children
 • Cleaning after departure
 
CHECK-IN AND CHECK-OUT

There is check-in at 15.00 on the day of arrival and check-out at 12.00 on the day of departure. Earlier check-in may need to be arranged the day before arrival. Later departure may need to be arranged during your stay.

Bathing place and «quay» for launching canoes. We lend you canoes.
Line.png

Bookingkalender / Booking Calendar

Velg Lavvo i nedtrekksmeny, og deretter dato i kalenderen. Select Lavvu in the drop-down menu, then date in the calendar.