Line.png

Camp Flakksvann

Betingelser

Ved å krysse av på booking-betingelser i vår online booking-kalender, godkjenner du følgende betingelser:

 
Booking og betaling

Online booking er bindende fra du får bookingbekreftelse på e-post. Betaling skjer ved bestilling via betalingsløsningen STRIPE.
Den som bestiller oppholdet, må være over 20 år. Vedkommende er ansvarlig for lavvoen (eller lavvoene dersom det leies flere) og området rundt lavvoen(e). Vedkommende er også ansvarlig for å bidra til å holde fellesområdet (kjøkken, tømmerstue og trelavvoen) i orden under oppholdet.
Familier med barn må leie hele området (se informasjon under booking).

 
Avbestilling

Avbestilling gjøres på e-post: post@campflakksvann.no eller til Grete på telefon 46 61 51 58.

 • Ved avbestilling mer enn 14 dager før ankomst, refunderes hele beløpet minus STRIPE-gebyret (2,4% av innbetalingen).
 • Ved avbestilling fra 14 til 7 dager før ankomst, refunderes 50 % minus STRIPE-gebyret.
 • Avbestilling under 7 dager før ankomst gir ingen tilbakebetaling
 • Om du må avbestille pga. sykdom, anbefaler vi å sjekke om reiseforsikringen din dekker dette. Dette gjelder både ved leie av lavvoene og ved leie av området i forbindelse med arrangementer

Dette gjelder både ved leie av lavvoene og ved leie av området i forbindelse med arrangementer.

 
Innsjekk og utsjekk

Dere kan sjekke inn fra kl. 15.00 ankomstdag og sjekke ut senest kl. 12.00 avreisedag.

Tidligere innsjekk må eventuelt avtales dagen før oppholdet. Senere utsjekk kan eventuelt avtales i løpet av oppholdet.

 
Opphold og rengjøring

Leietaker plikter å lese og følge bruksreglene som er satt opp for lavvoene, området rundt og fellesområdet. Disse vil ligge i lavvoen. Se også oppslag på kjøkkenet. Gjestene må forlate lavvoen og området rundt i den stand den var ved ankomst. Rengjøring av lavvoen er inkludert i leieprisen.

 
Dette er inkludert i prisen
 • Overnatting i lavvo
 • Eget bad i servicebygget
 • Barnestol og reiseseng for baby (dersom dere tar med sengetøy selv)
 • Bruk av felles kjøkken
 • Bruk av det øvrige fellesområdet
 • Sengetøy
 • Håndklær til bruk på badet og i stampen
 • Morgenkåper
 • Te, kaffe og basisvarer som sukker, salt, pepper
 • Toalettpapir, håndsåpe og dusjsåpe
 • Tørkepapir, oppvaskmiddel og kluter på kjøkkenet
 • Stearinlys
 • Ved og fyrstikker til bruk i peisene i lavvoen og fellesområdet, samt til vedfyrt stamp
 • Bruk av kanoer i Flakksvann (hvis dere har ønske om å padle nedover Tovdalselva og har behov for å bli hentet tilbake etter turen, tilbyr vi hentetjeneste med bil og henger til kr. 500,-)
 • Padlevest til voksne – og noen vester til barn
 • Rengjøring etter avreise
Dette må dere betale ekstra for
 • Frokost (kr 250,- per pers per dag). Bestilles som tilleggsvalg ved booking
 • Ekstra senger for barn (bortsett fra reiseseng). Kr 400,- pr. seng
 • Bruk av vedfyrt stamp (kr 450,- per oppfyring). Booking av stamp gjøres ved ankomst eller under oppholdet
 • Grillkull og tennvæske (fås kjøpt på campen)
 • Henteservice ved bruk av kanoer nedover Tovdalselva, kr 500,-
 • Hente/bringeservice ved bruk av offentlig kommunikasjon. Dette avtales ved booking
 • Innkjøp av matvarer kr 200,-. Dette avtales ved booking

Conditions

By checking the booking conditions in our online booking calender, you accept the following conditions:

BOOKING AND PAYMENT

Online booking is binding from the time you receive the booking confirmation by e-mail. Payment is made by the payment solution STRIPE when ordering.

The person booking the stay must be over 20 years old. This person is responsible for the lavvu (or lavvus if more than one are rented) and the area around the lavvu (s). This person is also responsible for helping to keep the common area (kitchen, log cabin and wooden lavvu) in order during the stay. Families with children must rent the entire area (see booking information).  

 
CANCELLATION

Cancellation is made by e-mail: post@campflakksvann.no or to Grete on telephone +47 46 61 51 58. 

 • If cancelled more than 14 days before arrival, the full amount will be refunded, minus the STRIPE fee (2,9% of the payment when using an international credit card).
 • If cancelled from 14 to 7 days before arrival, 50% of the payment will be refunded (minus the STRIPE fee).
 • Cancellation less than 7 days before arrival gives no refund
 • If you must cancel due to illness, we recommend checking if your travel insurance covers this  

These cancellation rules apply both when renting the lavvus and when renting the area in connection with events.

 
CHECK-IN AND CHECK-OUT

You can check in from 15.00 on arrival day and check out no later than 12.00 on the day of departure.
Earlier check-in may need to be arranged the day before the stay. Later check-out may be arranged during your stay.

 
STAY AND CLEANING

Guests are obliged to read and follow the rules of use that have been set up for the lavvus, the surrounding area and the common area. You will find the rules in the lavvu. See also notices in the kitchen. Guests must leave the lavvu and the surrounding area in the condition it was upon arrival. Cleaning is included in the rental price.

 
THIS IS INCLUDED IN THE PRICE
 • Accommodation in lavvu
 • Private bathroom in the service building
 • High chair and baby cot (if you bring your own bed linen)
 • Use of shared kitchen
 • Use of the rest of the common area
 • Linen
 • Towels for use in the bathroom and in the tub
 • Bathrobes
 • Tea, coffee, and basic items such as sugar, salt, pepper, and cooking oil
 • Toilet paper, hand soap and shower gel
 • Towels, dish soap and cloths in the kitchen
 • Candles
 • Firewood and matches for use in the fireplaces in the lavvu and the common area, as well as for wood-fired hot tub
 • Use of canoes in lake Flakksvann (if you want to paddle down the Tovdal river and need to be picked up after the trip, we offer pick-up service by car and trailer for the price of NOK 500)
 • Canoe lifejackets for adults – and some for children
 • Cleaning after departure
 
YOU HAVE TO PAY EXTRA FOR
    
 • Breakfast (NOK 250 per person per day). Breakfast can be ordered as an additional option when booking.
 • Extra beds for children (except baby cot), NOK 400 per bed
 • Use of wood-fired hot tub (NOK 450 per heating). Booking is made on arrival or during your stay.
 • Charcoal and lighter fluid (available at the camp)
 • Pick-up service when using canoes down the Tovdal river, NOK 500
 • Pick-up / drop-off service using public transport. This is agreed upon while booking.
 • Purchase of food NOK 200. This is agreed upon while booking.

This privacy policy applies to campflakksvann.no.

RESPONSIBLE FOR TREATMENT

Camp Flakksvann AS, organization number 926048449, is responsible for the processing of your personal data, according to the rules in GDPR (EU’s new data protection law).

 
PURPOSE OF THE TREATMENT

We process both personally identifiable information and non-personally identifiable information about you. Personally identifiable information is information that identifies you as an individual. Non-personally identifiable information is information and other information that does not reveal your personal identity. 

We collect and process the following information: ·     

 • If you direct an inquiry to Camp Flakksvann via the website, for example by sending us an e-mail, relevant information will be stored, such as name and e-mail address.
 • When you book a stay via our booking calendar, the name, e-mail address, telephone number, address, nationality, and whether the guests are adults or children are stored.     
 • When you visit Camp Flakksvann’s website, your IP address is registered. Camp Flakksvann does not link this information directly to you as a user. We use the information to manage and maintain our pages. Examples of what the statistics provide answers to are: how many people visit different pages, how long the visit lasts, keywords, which websites the users come from, and which browser is used. This enables us to prepare even better and more user-friendly offers. See more about web analytics and cookies below.   

 

WEB ANALYSIS AND COOKIES

Camp Flakksvann collects and processes unidentified information about visitors to ccberli.no. We use common internet technologies, including Google Analytics, to gather information about users. In this way, we can always facilitate the best possible functionality and further develop the information offered on the website. This information is retrieved from the computer’s browser and may include IP address, operating system, browser software, screen resolution and sender website. 

«Cookies» are small cookies (text files) that the website asks your browser to store on your computer or mobile device. This allows the website to remember your actions or preferences over time. Camp Flakksvann uses the following cookies:

 • Statistics and information about how visitors use our website. We aggregate information and create reports that help us improve the experience. The tools use first-party cookies only to collect data. These cookies, and the data collected, are anonymous and cannot be used to identify you as a person.  

 

Most browsers automatically accept cookies. You can always choose not to accept a cookie by changing your computer settings to reject a «cookie» or to accept a «cookie», but this may limit the range of features available. The setting is to be understood as a consent if it is such that the user expresses acceptance of the use of cookies. This also applies if the browser is preset for acceptance. 

If you do not want Camp Flakksvann to collect anonymous data from you, you can opt out of this collection on Google Analytics or by changing the security settings on your computer. Read more about reservation against Google Analytics registration. 

 

RIGHTS

Everyone who asks has the right to basic information about the processing of personal data in a company. Camp Flakksvann has provided this information in this statement and will refer to it in any inquiries. 

 

CONTACT INFORMATION

Phone +47 466 15 158
post@campflakksvann.no

Camp Flakksvann AS 
Flakk 113 4760 Birkeland, Norway 

Last updated: 12.12.2021